Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
471/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 18/11/2020
860/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2020 của UBND quận 10/11/2020
2867/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
2868/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
2866/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
1619/UBND-UBMTTQ Về việc Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 15/10/2020
838/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 của UBND quận 15/10/2020
804/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Thanh Xuân 08/10/2020
2526/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân 06/10/2020
414/BC-UBND Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm và Tết Trung thu năm 2020 25/09/2020
1482/UBND-TN&MT Về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 25/09/2020
396/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP 9 tháng đầu năm 2020, Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 16/09/2020
213/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 11/09/2020
2280/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
2279/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
2278/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
554/TB-UBND Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc 26/08/2020
197/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) 25/08/2020
196/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 - 2025 24/08/2020
2198/QĐ-UBND Quyết định Về việc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 21/08/2020