Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2019/UBND-VP Thực hiện Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 03/12/2021
1967/UBND-VP Thực hiện Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 Chủ tịch UBND Thành phố 26/11/2021
1947/UBND-VP Cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1 24/11/2021
1928/UBND-VP Hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 20/11/2021
1895/UBND-VP Thực hiện công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 16/11/2021
276/KH-UBND Kế hoạch số 276/KH-UBND về thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn quận. 01/11/2021
2652/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 27/10/2021
2693/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện GPMB dự án xây dựng sân chơi và bố trí trạm tuần tra tại các thửa đất sau GPMB trên địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân 26/10/2021
1716/UBND-VP Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 21/10/2021
2435/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2434/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2433/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2432/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2431/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2430/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2429/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2428/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2427/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2426/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2425/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021