Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2383/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2382/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2381/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2380/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2379/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2378/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
2377/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/10/2021
596/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2021 13/10/2021
2215/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 04/10/2021
2214/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 04/10/2021
1584/UBND-KT Mở cửa trở lại chợ Nhân Chính, phường Nhân Chính sau thời gian tạm đóng cửa để đảm bảo phòng, chống dịch covid-19 04/10/2021
1549/UBND-VP Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận 27/09/2021
01/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/09/2021
237/KH-UBND Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử năm 2022 trên địa bàn quận Thanh Xuân 23/09/2021
1686/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 22/09/2021
236/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới 21/09/2021
1427/UBND-VP Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 06/09/2021
1338/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 21/08/2021
1277/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021 10/08/2021
1258/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 06/08/2021