Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 875
Lượt truy cập trong tuần: 31822
Lượt truy cập trong tháng: 9973
Lượt truy cập trong năm: 1739813
Tổng số truy cập: 1767313

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”: quận Thanh Xuân tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng
Ngày đăng 21/10/2020 | 08:30  | Lượt xem: 39

Ngày 14/10/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11/2020).

Đây là hoạt động nhằm đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo nội dung Kế hoạch, chủ đề chính của các hoạt động là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Về khẩu hiệu tuyên truyền:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân quận Thanh Xuân.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Thanh Xuân “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN”.

- Cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân nói không với tiêu cực.

- Nhân dân quận Thanh Xuân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

- Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Nhân dân quận Thanh Xuân quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

- Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, quận Thanh Xuân sẽ triển khai nhiều hoạt động. Theo đó, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (cổng/trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; thông qua các hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... phù hợp với quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND quận Thanh Xuân.

Tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

Tổng kết Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2017 - 2020”; Chương trình số 02-CTr/BCĐ-HĐPH ngày 08/12/2015 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

Tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận.

Bên cạnh đó, có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các phòng, ban, đơn vị, các phường tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp,...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?