Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính















ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1191
Lượt truy cập trong tuần: 48347
Lượt truy cập trong tháng: 154744
Lượt truy cập trong năm: 941147
Tổng số truy cập: 11566766

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 29/03/2024 | 16:32  | Lượt xem: 155

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29/3/2024 về thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, các chủ trương, quy định để việc sắp xếp ĐVHC đảm bảo tiến độ, quy trình, quy định, có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra.

Niêm yết danh sách cử tri tại phường Kim Giang

Kế hoạch nêu rõ, UBND quận giao các đơn vị liên quan, UBND các phường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về sắp xếp ĐVHC; bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình, các mốc thời gian thực hiện nêu trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận.

Tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các ĐVHC phù hợp, theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Cùng với đó, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ công tác cán bộ; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp; bảo đảm nguồn lực; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan sau sắp xếp.

Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc sắp xếp theo các mốc thời gian, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, kế hoạch, đề án, phương án. Nêu bật những thuận lợi, ưu điểm, kinh nghiệm hay, biểu dương, động viên kịp thời những đơn vị, địa phương làm tốt, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc, những bất cập; đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. Tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện thực hiện sắp xếp ĐVHC.

UBND quận yêu cầu hoạt động thông tin, tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, tổ chức hiệu quả, thiết thực. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, với các hình thức phù hợp...

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
















Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?