Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1175
Lượt truy cập trong tuần: 39922
Lượt truy cập trong tháng: 27591
Lượt truy cập trong năm: 510031
Tổng số truy cập: 2664563

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 18/02/2021 | 22:10  | Lượt xem: 107

Ngày 09/02/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử để Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân, động viên quần chúng Nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Để đạt được mục đích trên, UBND quận triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền như sau:

Về công tác tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn quận; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các hoạt động khác: Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu cử; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Thời gian thực hiện

Đợt 1 (từ tháng 02/2021 đến 15/3/2021): Thông tin, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản, quy định pháp luật liên quan. Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021): Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XV. Đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Cao điểm ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: Thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận xã hội về bầu cử...

Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021): Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?