Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 379
Lượt truy cập trong tuần: 15506
Lượt truy cập trong tháng: 181008
Lượt truy cập trong năm: 181008
Tổng số truy cập: 5520058

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 10/01/2022 | 09:30  | Lượt xem: 89

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trên địa bàn quận. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Thanh Xuân nói riêng, Thủ đô nói chung “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của quận, Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Quận phấn đấu 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định trong quy tắc ứng xử, duy trì thành nề nếp, thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Để đạt mục đích đề ra, giai đoạn 2021-2025, quận sẽ tăng cường tuyên truyền về nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố với nhiều hình thức như: Trên hệ thống loa truyền thanh UBND 11 phường; cổng/trang thông tin điện tử quận/phường; tuyên truyền lưu động, thông qua việc tổ chức các hội thi, hội nghị, tọa đàm; tuyên truyền trong hệ thống trường học; tuyên truyền trực quan; in tờ gấp, tờ rơi…

Đồng thời, hằng tháng tổ chức đánh giá về kết quả thực hiện quy tắc trong buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng, ban, đơn vị. Nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm (là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội). Gắn việc thực hiện quy tắc với việc thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Thường xuyên bồi dưỡng về văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử.

Định kỳ tổ chức đánh giá, nêu gương những tấm gương thực hiện tốt, tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy tắc ứng xử của Quận gắn với Hội nghị công chức, viên chức, người lao động hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, quận sẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình quy tắc ứng xử gắn với các phong trào thi đua như: Mô hình “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, chuyên nghiệp”; mô hình “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”; mô hình “Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp”; mô hình “Mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hoá”...

Ngoài ra, quận tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử gắn với chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác khác trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng nội dung, kế hoạch năm tiếp theo...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?