Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1115
Lượt truy cập trong tuần: 84235
Lượt truy cập trong tháng: 279633
Lượt truy cập trong năm: 279633
Tổng số truy cập: 2434165

Văn minh - Thanh lịch Văn minh - Thanh lịch

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn
Ngày đăng 31/05/2019 | 11:00  | Lượt xem: 119

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2019 về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố;

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND quận Thanh Xuân về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2018-2020 và Hướng dẫn 535/HD-UBND ngày 25/4/2019 về tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận;

Nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về xây dựng nếp sống văn hoá, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận; ngày 29/5/2019,  UBND quận đã ban hành văn bản triển khai đến các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến Phường, yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các phường tập trung tuyên truyền thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, trong các tổ dân phố, khu dân cư, trong mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hoá người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hoá, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

2. Tiếp tục thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh, đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng đồng các khu chung cư,... theo hướng dẫn số 535/HD-UBND của UBND quận. Phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Quận đều là những công dân văn minh, thanh lịch; mỗi tổ dân phố, khu dân cư đều đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện có hiệu quả mô hình điểm Tổ dân phố Văn hóa “Năm không” tại 16 tổ dân phố, nhân rộng khi đủ điều kiện.

3. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hoá, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc hoặc tới Quận công tác, tham quan du lịch chấp hành những quy chế về nếp sống của Thủ đô. Khuyến khích xã hội hoá các hoạt động văn hoá để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa tham gia tổ chức, thụ hưởng các giá trị văn hoá.

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 quy tắc ứng xử; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, các phường đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh  theo qui định của pháp luật các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường... lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hoá, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

5. Thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt - Việc tốt” và phong trào của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/02/2019, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014, Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo khác của Thành phố về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng – xanh – sạch – đẹp”;

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng được triển khai sâu rộng, thấm nhuần trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và mỗi công dân của quận Thanh Xuân, UBND quận đề nghị các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ Quận đến Phường; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân quận Thanh Xuân cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vượt qua thách thức, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, phát triển quận Thanh Xuân nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, để Hà Nội xứng đáng là thành phố nghìn năm văn hiến, “Thủ đô anh hùng”.

phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?