LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

1. Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú
Ngày đăng 30/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 1757

Tên thủ tục

Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú

Trình tự
thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

- Cán bộ Địa chính - Xây dựng thụ lý hồ sơ trong 01 ngày làm việc; 

- Cán bộ Địa chính - Xây dựng trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức
thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND phường

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

* Quy định về thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai về tình trạng chỗ ở phục vụ cho việc cư trú (theo mẫu)

+ Giấy tờ tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và sở hữu nhà hợp pháp (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho ở nhờ)

+ CMND của người đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn
giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng
thực hiện

cá nhân

Cơ quan
thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Địa chính- Xây dựng 

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính

xác nhận vào Tờ khai về tình trạng chỗ ở phục vụ cho việc cư trú 

Lệ Phí

Không.

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Tờ khai về tình trạng chỗ ở phục vụ cho việc cư trú (theo mẫu)

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

 Không

Cơ sở
pháp lý

- Luật Cư trú;

- Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 27/6/2007 của UBND thành phố Hà Nội.