Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4040/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn 02 đoàn kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTXD, VSMT, phòng chống cháy nổ và hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Thanh Xuân của BCĐ 197 quận 23/09/2022
312/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 12/09/2022
3884/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại quận Thanh Xuân 12/09/2022
289/TB-BTHCC Thông báo về việc cưỡng chế bàn giao quản lý chợ Khương Đình địa chỉ số 365 Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân 12/08/2022
1380/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố 10/08/2022
283/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 08/08/2022
3259/QĐ-UBND Quyết đinh về việc cưỡng chế bàn giao chợ Khương Đình tại địa chỉ số 365 Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân 28/07/2022
3218/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật quận Thanh Xuân 22/07/2022
230/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2022 07/07/2022
3030/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3029/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3028/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3027/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3026/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3025/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3024/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3023/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3022/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3021/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022
3020/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 29/06/2022