Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2620/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 31/05/2022
2619/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 31/05/2022
2521/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2520/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2519/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2518/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2517/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2516/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2515/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2514/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2513/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2512/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
2511/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 19/05/2022
1873/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục tên quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của UBND quận Thanh Xuân 14/04/2022
82/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 12/04/2022
1863/QĐ-UBND Về việc thành lập 02 đoàn kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTXD, VSMT, phòng chống cháy nổ và hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Thanh Xuân của BCĐ 197 08/04/2022
1717/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 22/03/2022
1716/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 22/03/2022
1715/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 22/03/2022
1714/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 22/03/2022