Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1485/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựngtuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 03/06/2024
157/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 09/05/2024
119/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 09/04/2024
442/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật địa bàn quận Thanh Xuân kỳ 2019 - 2023 29/02/2024
08/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 16/01/2024
2894/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 12/10/2023
2848/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND quận Thanh Xuân về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây mới trường Mầm non tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân 05/10/2023
2662QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 14/09/2023
262/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2023 12/09/2023
2379/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 22/08/2023
2378/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 22/08/2023
2369/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây mới trường Mầm non tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân 18/08/2023
235/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023 15/08/2023
2328/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt dự án Cải tạo đường và thoát nước ngõ 475, 477 và các ngách thuộc ngõ 475; ngách 477/12 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam 14/08/2023
2329/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 7 thuộc dự án Cải tạo, xây mới khối nhà học và hiệu bộ trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân 14/08/2023
2322/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân 14/08/2023
2321/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân 14/08/2023
2320/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân 14/08/2023
2319/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân 14/08/2023
2318/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân 14/08/2023