Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
22/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính quận Thanh Xuân năm 2021 15/01/2021
1044/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc 30/12/2020
1039/TB-UBND Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2020 25/12/2020
3373/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 25/12/2020
3372/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 25/12/2020
3253/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3252/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3251/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
3250/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 16/12/2020
471/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 18/11/2020
860/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2020 của UBND quận 10/11/2020
2867/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
2868/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
2866/QĐ-UBND Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 02/11/2020
1619/UBND-UBMTTQ Về việc Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 15/10/2020
838/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 của UBND quận 15/10/2020
804/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Thanh Xuân 08/10/2020
2526/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân 06/10/2020
414/BC-UBND Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm và Tết Trung thu năm 2020 25/09/2020
1482/UBND-TN&MT Về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 25/09/2020