Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1427/UBND-VP Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 06/09/2021
1338/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 21/08/2021
1277/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021 10/08/2021
1258/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 06/08/2021
1703/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Thanh Xuân 05/08/2021
1230/UBND-VP Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 01/08/2021
1227/UBND-VP Thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn quận 31/07/2021
1210/UBND-VP V/v sử dụng mẫu giấy tờ cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội 29/07/2021
1169/UBND-VP Dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 26/07/2021
200/KH-UBND Kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố 23/07/2021
1571/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Thanh Xuân 23/07/2021
1135/UBND-VP Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 21/07/2021
1093/UBND-VP Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 14/07/2021
1070/UBND-VP Đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trong tuyển sinh đầu cấp và kỳ tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn quận năm 2021 12/07/2021
1067/UBND-VP Thực hiện Công điện số 14 /CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 12/07/2021
1050/UBND-VP Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận 08/07/2021
477/TB-UBND Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 07/07/2021
1046/UBND-TTYT Đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn 07/07/2021
1042/UBND-VP Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 07/07/2021
1021/UBND-VP Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 02/07/2021