Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1215/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1214/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1213/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1212/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1211/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1210/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1209/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1208/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1207/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1206/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
1205/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba Trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân 20/01/2022
761/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Nhân Chính năm 2021 21/12/2021
759/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt năm 2021 21/12/2021
758/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Khương Mai năm 2021 21/12/2021
757/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Khương Trung năm 2021 21/12/2021
756/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc năm 2021 21/12/2021
755/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Khương Đình năm 2021 21/12/2021
754/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình năm 2021 21/12/2021
753/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Kim Giang năm 2021 21/12/2021
752/TB-UBND Thông báo xếp loại công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung năm 2021 21/12/2021