Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1482/UBND-TN&MT Về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 25/09/2020
213/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 11/09/2020
2280/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
2279/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
2278/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 01/09/2020
554/TB-UBND Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc 26/08/2020
197/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) 25/08/2020
196/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 - 2025 24/08/2020
2198/QĐ-UBND Quyết định Về việc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 21/08/2020
195/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động vui Tết trung thu năm 2020 trên địa bàn quận Thanh Xuân 21/08/2020
549/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2020 của UBND quận 17/08/2020
02/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Thanh Xuân 14/08/2020
517/TB-UBND Về việc tạm dừng Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân 30/07/2020
1752/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân. 14/07/2020
1751/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 14/07/2020
503/TB-UBND Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 của UBND quận 13/07/2020
1503/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 22/06/2020
1502/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 22/06/2020
1501/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 22/06/2020
1500/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân 22/06/2020