Văn Bản của UBND Quận Văn Bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1067/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Thanh Xuân 11/06/2021
789/UBND-VP Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 02/06/2021
771/UBND-VP Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 31/05/2021
757/UBND-VP Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận 28/05/2021
991/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 27/05/2021
56/QĐ-UBBC Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 27/05/2021
722/UBND-VP Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị thuộc quận 26/05/2021
714/UBND-VP Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 25/05/2021
660/UBND-VP Rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2 17/05/2021
649/UBND-VP Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 15/05/2021
648/UBND-VP Rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng 14/05/2021
647/UBND-VP Tăng cường rà soát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với những người từng đến các khu vực có nguy cơ về dịch bệnh COVID-19 14/05/2021
632/UBND-VP Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng, chống lây lan dịch bệnh COVID-19 13/05/2021
628/UBND-VP Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 12/05/2021
610/UBND-VP Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND Thành phố 11/05/2021
401/TB-UBND Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2021 10/05/2021
599/UBND-VP Rà soát, quản lý xét nghiệm cho người từng đến bệnh viện K - cơ sở Tân Triều 07/05/2021
573/UBND-VP Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND Thành phố 05/05/2021
539/UBND-VP Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 27/04/2021
391/TB-UBND Thông báo số 16 Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Đặng Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 26/04/2021