LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Tiêu đề
18. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp
17. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn quận Thanh Xuân
16. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn quận Thanh Xuân
15. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
14. Thông báo thực hiện khuyến mại
13. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
10. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội
9. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
8. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
7. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
4. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh