LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Tiêu đề
1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
7. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
8. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
10. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
13. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai
14. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
15. Cấp lại Giấy chứng nhận CS đủ điều kiện ATTP đối với CSSX, kinh doanh nông lâm thủy sản (T/hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
16. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
17. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản