Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng; chống bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
3 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
4 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phòng Văn hóa Thông tin
7 Thông báo tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa Thông tin
8 Đăng ký tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa Thông tin
9 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Phòng Văn hóa Thông tin
10 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Phòng Văn hóa Thông tin
11 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa Thông tin
12 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa Thông tin
13 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa Thông tin
14 CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỘT ANGTEN THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (TRẠM BTS) Phòng Văn hóa Thông tin
15 CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE Phòng Văn hóa Thông tin
16 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH. Phòng Tài chính – Kế hoạch
17 TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH. Phòng Tài chính – Kế hoạch
18 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH. Phòng Tài chính – Kế hoạch
19 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH. Phòng Tài chính – Kế hoạch
20 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH. Phòng Tài chính – Kế hoạch