LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Tiêu đề
20. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
21. Thăm viếng mộ liệt sĩ
22. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
23. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
24. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc TW
26. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
27. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng TCXH hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
10. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
21. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp quận
20. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
19. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
18. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
17. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
16. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
15. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19
14. Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19
13. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
12. Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất
11. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
9. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp Quận
8. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc có vốn đầu tư nước ngoài
7. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động TB&XH
6. Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động TB&XH
5. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động TB&XH
4. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động TB&XH
3. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động phòng Lao động TB&XH cấp
2. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
1. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em