LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tiêu đề
1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
3. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
4. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ GĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN
6. Thu hồi đất ở trong KV bị ô nhiễm MT có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;đất ở có nguy cơ sạt lở,sụt lún,bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với TH thu hồi đất ở của hộ gia đình, CN
7. Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
8. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
9. Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ
10. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
11. Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
12. Thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)
13. Thủ tục Cấp giấy phép môi trường
14. Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường
15. Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
16. Thủ tục Cấp lại giấy phép môi trường