Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1450
Lượt truy cập trong tuần: 36720
Lượt truy cập trong tháng: 8678
Lượt truy cập trong năm: 1192804
Tổng số truy cập: 1220304

THÔNG TIN CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công bố sản phẩm

Năm 2020 Thông tin các tổ chức, cá nhân tự công bố chất lượng sản phẩm Qúy III năm 2020 Thông tin các tổ chức, cá nhân tự công bố chất lượng sản phẩm Qúy II năm 2020 ...

Danh sách các đơn vị Nợ BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2020 Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 12 tháng đến 36 tháng (tính đến tháng 02/2020) Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 12 tháng đến 36 tháng (tính đến...

Thông tin đấu giá

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thanh Xuân. Địa chỉ: UBND quận Thanh Xuân, số 9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,...

Công khai ngân sách

Báo cáo Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số...

DANH SÁCH CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ Y TẾ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN

Danh sách cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân ( Tính đến 19/8/2019) Danh sách cơ sở kinh doanh y dược ngoài công lập trên đị bàn quận Thanh Xuân...

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?