Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/NQ-HĐND Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Thanh Xuân 21/04/2023
02/NQ-HĐND Nghị quyết về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của quận Thanh Xuân 21/04/2023
01/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân 21/04/2023
25/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Thanh Xuân 16/12/2022
24/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách quận Thanh Xuân 16/12/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận Thanh Xuân 16/12/2022
22/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân 16/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận Thanh Xuân 16/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân 16/12/2022
19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 16/12/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/12/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân 18/10/2022
14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022 18/10/2022
13/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021 18/10/2022
09/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 01/07/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh) khu N, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 01/07/2022
11/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương sử dụng ngân sách quận hỗ trợ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà để xe, mở rộng hội trường Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận Thanh Xuân 01/07/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 quận Thanh Xuân 01/07/2022
08/NQ-UBND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân 01/07/2022
07/NQ-UBND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/07/2022