Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 01/07/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh) khu N, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 01/07/2022
11/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương sử dụng ngân sách quận hỗ trợ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà để xe, mở rộng hội trường Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận Thanh Xuân 01/07/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 quận Thanh Xuân 01/07/2022
08/NQ-UBND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân 01/07/2022
07/NQ-UBND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/07/2022
05/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của quận Thanh Xuân 01/07/2022
01/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân 15/04/2022
03/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận Thanh Xuân 15/04/2022
02/NQ-HĐND Nghị quyết về cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của quận Thanh Xuân 15/04/2022
04/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật hè đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân 15/04/2022
39/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 quận Thanh Xuân 16/12/2021
38/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân 16/12/2021
37/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách quận năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022 16/12/2021
36/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận Thanh Xuân 16/12/2021
35/NĐ-HĐND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 3 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/12/2021
34/NQ-HĐND Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/12/2021
33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/12/2021
32/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/12/2021
10/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021