Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 795
Lượt truy cập trong tuần: 73654
Lượt truy cập trong tháng: 51804
Lượt truy cập trong năm: 1781644
Tổng số truy cập: 1809144

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày đăng 01/11/2020 | 08:00  | Lượt xem: 149
Sáng ngày 31/10/2020, UBND quận Thanh Xuân phối hợp với Ban Tiếp Công dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo với chuyên...

Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/10/2020 | 01:19  | Lượt xem: 209
Ngày 21/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4733/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thông tin truyền...

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC chuẩn hóa; TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Ngày đăng 26/10/2020 | 01:17  | Lượt xem: 198
Ngày 20/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn...

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Ngày đăng 22/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 149
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Ngày đăng 22/10/2020 | 09:00  | Lượt xem: 133
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Tuân

Ngày đăng 19/10/2020 | 02:00  | Lượt xem: 170
Phòng Nội vụ quận ban hành văn bản số 63/TB-NV ngày 19/10/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Tuân.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Phương Liệt

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:00  | Lượt xem: 115
Ngày 15/10/2020, Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 62/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Phương Liệt.

Đối thoại thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 02:00  | Lượt xem: 112
Ngày 30/9/2020, UBND quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại thủ tục hành chính (TTHC) 9 tháng đầu năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Vân - QUV, Trưởng phòng Nội vụ; đại diện lãnh đạo...

Quận Thanh Xuân: Quý III/2020, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt 98,9%

Ngày đăng 28/09/2020 | 01:00  | Lượt xem: 123
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan, công tác kiểm soát TTHC quý III/2020...

Thông báo về việc tổ chức Hội Nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020 | 09:00  | Lượt xem: 1071
UBND quận Thanh Xuân thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 20/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 162
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký giáo viên về công tác tại trường Trung học cơ sở Thanh Xuân

Ngày đăng 17/09/2020 | 09:00  | Lượt xem: 1089
Ngày 17/9/2020, phòng Nội vụ quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 59/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký giáo viên về công tác tại trường Trung học cơ sở Thanh Xuân

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót

Ngày đăng 16/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 1125
Ngày 16/9/2020, Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 58/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót

Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Ngày đăng 16/09/2020 | 09:30  | Lượt xem: 1186
Ngày 08/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Nghị định này thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018...

Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 16/09/2020 | 07:30  | Lượt xem: 338
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP (Nghị định 108) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 (Nghị định 37) của Chính phủ quy định tổ...

Quận Thanh Xuân: Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ngày đăng 09/09/2020 | 08:00  | Lượt xem: 1069
Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các nhiệm...

Quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 206
Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn...

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Khương Mai

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:30  | Lượt xem: 211
Ngày 07/9/2020, Phòng Nội vụ quận ban hành văn bản số 55/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Trung học cơ sở Khương Mai

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Mầm non Bình Minh

Ngày đăng 04/09/2020 | 04:00  | Lượt xem: 128
Ngày 04/9/2020, Phòng Nội vụ quận ban hành văn bản số 54/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Mầm non Bình Minh

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/09/2020 | 04:00  | Lượt xem: 126
Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?