Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 341
Lượt truy cập trong tuần: 27771
Lượt truy cập trong tháng: 193273
Lượt truy cập trong năm: 193273
Tổng số truy cập: 5532323

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân Trung

Ngày đăng 19/01/2022 | 03:00  | Lượt xem: 21
Ngày 19/01/2022, Phòng Nội vụ ban hành Thông báo số 26/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân Trung

Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân trên địa bàn quận Thanh Xuân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1 năm 2022)

Ngày đăng 18/01/2022 | 04:00  | Lượt xem: 29
Ngày 17/01/2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1 năm 2022).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021

Ngày đăng 18/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 27
Ngày 17/01/2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021.

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022

Ngày đăng 13/01/2022 | 05:00  | Lượt xem: 88
Ngày 13/01/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2022.

Quận Thanh Xuân khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2021

Ngày đăng 06/01/2022 | 05:00  | Lượt xem: 145
Ngày 06/01/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Quận Thanh Xuân có 18 cá nhân được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021

Ngày đăng 06/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 185
Ngày 04/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 149
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021.NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...

Quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 125
Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 31/12/2021 | 03:00  | Lượt xem: 19
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi...

Quận Thanh Xuân triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày đăng 25/12/2021 | 01:35  | Lượt xem: 155
Ngày 24/12/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 319/KH-HĐTĐKT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:19  | Lượt xem: 157
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, quận Thanh Xuân triển khai hiệu quả thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với Chính quyền đô thị.

Quận Thanh Xuân: Công dân hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 21/12/2021 | 10:57  | Lượt xem: 137
Kinhtedothi – Qua khảo sát lấy ý kiến và qua đối thoại thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND quận Thanh Xuân, các cá nhân, đại diện tổ chức đều bày tỏ sự hài lòng khi thực hiện TTHC tại bộ phận một...

Đối thoại thủ tục hành chính quận Thanh Xuân năm 2021

Ngày đăng 17/12/2021 | 05:00  | Lượt xem: 134
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND quận Thanh Xuân về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn quận, ngày 17/12/2021, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

Ngày đăng 16/12/2021 | 09:09  | Lượt xem: 128
Ngày 13/12/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Nguyễn Lân

Ngày đăng 13/12/2021 | 05:00  | Lượt xem: 81
Ngày 13/12/2021, phòng Nội vụ quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 40/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Nguyễn Lân.

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 13/12/2021 | 02:00  | Lượt xem: 100
UBND quận Thanh Xuân thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/11/2021 | 04:00  | Lượt xem: 134
Ngày 19/11/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức viên chức;... thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện

Ngày đăng 08/11/2021 | 05:00  | Lượt xem: 290
Ngày 08/11/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4752/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức viên chức;...

Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Ngày đăng 25/10/2021 | 04:30  | Lượt xem: 303
Ngày 25/10/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng...

Quận Thanh Xuân khen thưởng các tập thể có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2021

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:14  | Lượt xem: 217
Ngày 15/10/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và công...

Bản đồ số
 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?