Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 490
Lượt truy cập trong tuần: 33659
Lượt truy cập trong tháng: 139289
Lượt truy cập trong năm: 1663658
Tổng số truy cập: 3818190

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Từ ngày 01/8/2021, công chức hành chính, văn thư không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:30  | Lượt xem: 52
Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV “Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

Danh mục thủ tục hành chính , thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp... thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày đăng 26/05/2021 | 05:00  | Lượt xem: 76
Ngày 26/5/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên...

Quận Thanh Xuân triển khai rà soát, bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức phường để thí điểm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Ngày đăng 26/05/2021 | 10:31  | Lượt xem: 301
Theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND quận Thanh Xuân về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị,...

Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:30  | Lượt xem: 143
Ngày 18/5/2021, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 665/UBND-VP về Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 17/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 109
Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1477/UBND-KSTTHC về Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Khương Đình

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:00  | Lượt xem: 117
Ngày 17/5/2021, Phòng Nội vụ quận ban hành Văn bản số 31/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Khương Đình

UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/05/2021 | 08:00  | Lượt xem: 29
Ngày 13/5/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi...

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Thanh Xuân Nam

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:00  | Lượt xem: 103
Ngày 14/5/2021, Phòng Nội vụ quận ban hành Văn bản số 30/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.

Năm 2020, quận Thanh Xuân nằm trong top 10 về chỉ số Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/05/2021 | 09:00  | Lượt xem: 52
Ngày 05/5/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận,...

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân Trung

Ngày đăng 28/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 335
Ngày 28/4/2021, Phòng Nội vụ quận ban hành Văn bản số 10/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân Trung.

Thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/04/2021 | 05:45  | Lượt xem: 558
Tại kỳ họp thứ 11 ngày 08/4/2021, Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Quận Thanh Xuân triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 19/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 81
Ngày 16/4/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị...

Quận Thanh Xuân sẵn sàng triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 17/04/2021 | 07:56  | Lượt xem: 186
Ngày 29/3/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính...

Hà Nội tạo sự thống nhất trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 68
Ngày 12/4/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị...

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 374
Ngày 08/4/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố...

Quý I năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 của quận Thanh Xuân đạt 98,9%

Ngày đăng 08/04/2021 | 06:13  | Lượt xem: 479
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I năm 2021...

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:04  | Lượt xem: 492
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính...

3 việc cán bộ, công chức không được làm khi tiếp công dân

Ngày đăng 21/03/2021 | 09:10  | Lượt xem: 609
Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Quận Thanh Xuân triển khai thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021

Ngày đăng 21/03/2021 | 09:07  | Lượt xem: 472
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Mầm non Sơn Ca

Ngày đăng 18/03/2021 | 04:00  | Lượt xem: 410
Ngày 18/3/2021, Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 26/TB-NV về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Mầm non Sơn Ca

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?