LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP

Tiêu đề
24. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
25. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng
26. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
27. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28. Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
29. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
30. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia (QĐ 57)
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng...
Giải quyết chế độ người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (khen thưởng Huân huy chương)
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 
Xác nhận liệt sĩ
Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố