LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP

Tiêu đề
Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 
Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Xác nhận liệt sĩ
Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Giải quyết chế độ người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (khen thưởng Huân huy chương)
Giải quyết trợ cấp 01 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng CP, Chủ tịch HĐ Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ, Thủ trưởng CQ thuộc Chính phủ
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia (QĐ 57)
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em