Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 141
Lượt truy cập trong tuần: 304
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1865464
Tổng số truy cập: 7204514

Lĩnh vực Thủ tục hành chính liên thông

Lĩnh vực liên thông Phường - Quận

STT

Lĩnh vực thủ tục hành chính

Số lượng TTHC

1

Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường 3

2

Lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội

7
 

Tổng số

10

 

Lĩnh vực liên thông ba cấp

STT

Lĩnh vực thủ tục hành chính

Số lượng TTHC

1

Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường

1

2

Lĩnh vực Nội vụ

2

3

Lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội 23
 

Tổng số

26


 

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?