Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 983
Lượt truy cập trong tuần: 23611
Lượt truy cập trong tháng: 216506
Lượt truy cập trong năm: 1992530
Tổng số truy cập: 4147062

Lĩnh vực Thủ tục hành chính liên thông

Lĩnh vực liên thông Phường - Quận

STT

Lĩnh vực thủ tục hành chính

Số lượng TTHC

1

Lĩnh vực Tư pháp

1

2

Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường 4

3

Lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội

8
 

Tổng số

13

 

Lĩnh vực liên thông ba cấp

STT

Lĩnh vực thủ tục hành chính

Số lượng TTHC

1

Lĩnh vực Nội vụ

2

2

Lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội 23
 

Tổng số

25


 

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?