Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 605
Lượt truy cập trong tuần: 49727
Lượt truy cập trong tháng: 286184
Lượt truy cập trong năm: 1915424
Tổng số truy cập: 9748585

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

UBND quận Thanh Xuân khuyến khích việc phát hiện các trường hợp Xây dựng không phép, sai phép.

Mọi thông tin sẽ được phản ánh qua:

Đường dây nóng

Tên đơn vị

Số điện thoại

Quận Thanh Xuân

024.38585659
024.38585646

Phòng Quản lý Đô thị

024.38585650

Đội Quản lý Trật tự xây dựng

024.35580624

Phường Hạ Đình

024.38586492

Phường Kim Giang

024.38552940

Phường Nhân Chính

024.38587282

Phường Khương Đình

024.38581464

Phường Thanh Xuân Trung

024.38587488

Phường Khương Mai

024.35665135

Phường Thượng Đình

024.35579372

Phường Thanh Xuân Nam

024.38548086

Phường Thanh Xuân Bắc

024.22128232

Phường Khương Trung

024.35656778

Phường Phương Liệt

024.38685862

 

DANH SÁCH CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 8 năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 7 năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 5 năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 4 năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 3 năm 2023

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 2 năm 2023

Năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 10 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân tháng 9 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 8 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 06 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 05 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 04 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 03 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 02 năm 2022

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 01 năm 2022

Năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 12 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 11 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 10 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 9 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 8 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 7 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 6 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 5 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 4 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 3 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 2 năm 2021

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 1 năm 2021

Năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 12 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 11 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 10 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 4 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 3 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 2 năm 2020

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 1 năm 2020

Năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 12 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 11 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 10 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 9 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 8 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 7 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 6 năm 2019

Danh sách cấp phép xây dựng quận Thanh Xuân Tháng 5 năm 2019

Năm 2014 - Tháng 4/2019

Danh sách cấp phép xây dựng từ 2014-T4/2019

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?