Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 511
Lượt truy cập trong tuần: 38219
Lượt truy cập trong tháng: 213712
Lượt truy cập trong năm: 449662
Tổng số truy cập: 11075281
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 140 - 142 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  024.35596212  

        Email: ttgdnngdtx_thanhxuan@hanoi.gov.vn

    Website: gdnn-gdtxthanhxuan.edu.vn

 

 

 

Giám đốc:

Tô Thị Trà Ly

 

 

Phó Giám đốc:

Lê Thị Thu Hiền

 

   

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Thanh Xuân theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

2.1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

2.2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;

2.3 Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

2.4 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

2.5 Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật;

2.5 Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo;

2.7 Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2.8 Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định;

2.9 Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối họp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

2.10 Phối họp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;

2.11 Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

2.12 Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

2.13 Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.14 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.Thành tích nổi bật

- Trung tâm nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Năm học 2010, 2016);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2011);

- Được nhận Cờ Thi đua xuất sắc cấp Thành phố (Năm 2012);

- Huân chương lao động hạng 3 (Năm 2013).

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?