Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 629
Lượt truy cập trong tuần: 49749
Lượt truy cập trong tháng: 286206
Lượt truy cập trong năm: 1915446
Tổng số truy cập: 9748607

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

BAN DÂN VẬN QUẬN UỶ

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585639

Email: bdv_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

Trưởng ban:

Bùi Thu Trang

Phó Trưởng ban:

 

 

 

Lưu Như Thành

1. Chức năng

Ban Dân vận Quận ủy là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác Dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc của Đảng, là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), công tác Tôn giáo quận; được cấp ủy phân công, theo dõi, hướng dẫn hoạt động của tổ chức Hội Nông dân 3 phường (Khương Đình, Hạ Đình và Nhân Chính).

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy những chủ trương, chương trình kế hoạch, biện pháp chỉ đạo công tác Dân vận. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết của Quận ủy, Ban Thường vụ về công tác Dân vận. Thẩm định các đề án về công tác Dân vận trước khi trình cấp ủy và Ban Thường vụ xem xét quyết định. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác Dân vận, công tác Tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở trong hệ thống chính trị;

- Giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của quần chúng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, thực hiện chế độ báo cáo kiến nghị và đề xuất với Quận ủy về công tác Dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác tôn giáo, Dân tộc;

- Tham mưu với Quận ủy Sơ, Tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch, các chuyên đề về công tác quần chúng, công tác Dân vận, thực hiện QCDC, công tác Tôn giáo; đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, công tác Hội và phong trào Nông dân tháng, quý, năm;

- Với nhiệm vụ được Quận ủy giao là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo, BCĐ thực hiện QCDC quận chủ động tham mưu với Quận ủy, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC xây dựng chương trình, kế hoạch và các chuyên đề theo các loại hình mới để triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở Quận và cơ sở;

- Cùng với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, ban, ngành trong quận nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng, dư luận nhân dân và các vấn đề dân sinh, công tác quản lý đất đai, TTXD-ĐT, công tác GPMB, đầu tư xây dựng…

3. Lãnh đạo qua các thời kỳ

+ Các Trưởng Ban

- Đ/c Nguyễn Văn Sửu - PBT Thường trực, kiêm Trưởng Ban Dân vận Quận ủy từ năm 1997 đến 2000.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Minh - PBT Thường trực, kiêm Trưởng Ban Dân vận Quận ủy từ năm 2000 – 2004.

- Đ/c Vũ Văn Đại - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy từ năm 2004 đến 2018.

- Đ/c Khổng Minh Thảo - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy từ năm 2018 đến nay.

+ Các Phó Trưởng Ban Dân vận

- Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận từ năm 1998 – 2003.

- Đ/c Vũ Văn Đại - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận từ năm 2003 – 2004.

- Đ/c Võ Thị Kim Ánh - Phó Trưởng Ban Dân vận từ năm 2006 – 2008.

- Đ/c Trương Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận từ năm 2009 

- Đ/c Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Dân vận từ năm

- Đ/c Lưu Như Thành  -  Phó Trưởng Ban Dân vận

- Đ/c Văn Hùng Sơn - Phó Trưởng Ban Dân vận từ năm 2018 đến nay

 

4. Những thành tích nổi bật

4.1. Ban Dân vận Trung ương

- Tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2010.

4.2. BTV Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội tặng

- Tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc về công tác Dân vận năm 2001.

- Tặng Giấy khen đơn vị tốt trong công tác Dân vận năm 2002.

- Tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc trong công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2004.

- Tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2005.

- Tặng Giấy khen đơn vị hoàn thành tốt về công tác Dân vận năm 2002.

- Tặng Bằng khen đã có thành xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2009.

- Tặng Bằng khen tổ chức 2 năm phong trào thi đua Dân vận khéo 2009 – 2010.

- Tặng Bằng khen Tổng kết 5 năm NQ20 về giai cấp công nhân năm 2012.

- Tặng Bằng khen Tổng kết 10 năm NQTW7 về phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012.

- Tặng Bằng khen Tổng kết 10 năm thực hiện NQ09-NQ/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB VN trong giai đoạn Cách mạng mới” năm 2012.

- Tặng Bằng khen đã hoàn thành tốt công tác Dân vận năm 2012.

- Tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX ngày 12/03/2003 "về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", "về công tác dân tộc", "về công tác tôn giáo".

- Tặng Bằng khen đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013.

- Tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC năm 2013.

3.3. Ban Dân vận Thành ủy tặng

- Tặng Giấy khen hoàn thành tốt công tác Dân vận năm 2003, 2006.

- Tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2007, 2008.

- Tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2009.

- Tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tôn giáo năm 2012.

- Tặng Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2014.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?