Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1311
Lượt truy cập trong tuần: 31281
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2468230
Tổng số truy cập: 10301391

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ: Số 9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585877

Email: hccb_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chủ tịch:

Đoàn Đình Lục

 

Phó Chủ tịch:

Đoàn Thanh Tịnh
   

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh quận Thanh Xuân; làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Quận và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

1.2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên cựu chiến binh, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh;

-  Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở;

-  Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống;

-  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh;

-  Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho hế hệ trẻ;

- Tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

2. Thành tích nổi bật

- Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục đạt đơn vị “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” hàng năm 5 lần được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; được TW Hội CCB Việt Nam tặng thưởng 12 Bằng khen; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động (hạng Nhì và hạng Ba)

- Hiện nay cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và Quận.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?