Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 700
Lượt truy cập trong tuần: 49828
Lượt truy cập trong tháng: 286285
Lượt truy cập trong năm: 1915525
Tổng số truy cập: 9748686

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Địa chỉ: Số 134C, ngõ 134, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62861545 - 024.62954753

Emailhnkt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

           hoinktthanhxuan.hanoi@gmail.com

Chủ tịch:

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Phó Chủ tịch:

Lê Ngọc Châu

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Chức năng

 Hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ những người khuyết tật để họ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn  hóa, học nghề và làm việc để trở thành người có ích cho gia đình, hòa nhập bình đẳng vào xã hội; góp phần thực hiện các vấn đề về người khuyết tật, hướng tới “Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật”.

 - Phạm vi hoạt động của Hội trong quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.2. Nhiệm vụ

 - Tuyên truyền, vận động hội viên cùng gia đình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quận và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Quận phát động và tổ chức.

 Tổ chức các chương trình hoạt động nhằm giúp hội viên nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, hiểu biết về chính sách, pháp luật, học nghề, tạo việc làm để từng bước đảm bảo cuộc sống của bản thân, gia đình và có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghê, thể thao để tích cực hòa nhập, đóng góp với cộng đồng và xã hội.

 - Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân để thực hiện các chương trình hoạt động vì người khuyết tật như: Nâng cao nhận thức, đào tạo hướng nghiệp, tạo việc làm, phát triển nguồn lực, tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn giữa những người cùng cảnh ngộ, trao đổi kinh nghệm hoạt động, thông tin về các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật.

 - Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của hội viên và kiến nghị với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý và các ngành chức năng trong việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan về người khuyết tật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Quận giao.

2. Thành tích nổi bật

 Tổ chức tốt các chương trình, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cho người khuyết tật.

 - Tư vấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội, thông tin về các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật.

 - Làm tốt công tác vận động chính sách giúp người khuyết tật thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 - Tổ chức tốt việc học chữ, học nghề và làm nghề giúp hội viên có việc làm và có thu nhập.

 - Quản lý và giám sát tốt nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH quận cho hội viên người khuyết tật vay để làm kinh tế hộ gia đình.

 - Đóng góp tích cực và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do quận Thanh Xuân, Hội NKT thành phố Hà Nội và Thành phố phát động và tổ chức.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?