Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 884
Lượt truy cập trong tuần: 3745
Lượt truy cập trong tháng: 117937
Lượt truy cập trong năm: 1766076
Tổng số truy cập: 12391695

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585660

Email: ldld_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Chủ tịch:

Cao Đắc Tiến

 

Phó Chủ tịch:

Lê Mạnh Hùng

   

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

1. Chức năng

- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nghị quyết đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Quận, Công đoàn ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở những nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Quận; điều tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan Nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hóa và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, quản lý nhà văn hóa công nhân, Công đoàn; tổ chức các Trung tâm Giới thiệu việc làm, cơ sở tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các Công đoàn cơ sở; xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.

- Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định.

3. Thành tích nổi bật

- Năm 2001: Được tặng bằng khen của chính phủ (Quyết định số 1451/TTG ngày 12/11/2001

- Năm 2005:

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hạng Ba (Quyết định   số 19 QĐ/CTN ngày 10/01/2005)

- Năm 2007 và năm 2008:

+ LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

- Năm 2009:

+ UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua (Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 10/01/2010)

- Năm 2010:

+ UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen (Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 06/01/2011)

+ Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen (Quyết định số 08/QĐ-TLĐ ngày 04/01/2011)

- Năm 2011:

+ Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 740/QĐ-TLĐ ngày 27/12/2011)

+ LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Quyết định số 730/QĐ-LĐLĐ ngày 20/12/2011)

- Năm 2012:

+ Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (Quyết định số 33/QĐ-TLĐ ngày 03/01/2013)

- Năm 2013:

+  UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen (Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)

- Năm 2014:

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hạng Hai (Quyết định   số1882CTN ngày 05/8/2014)

- Năm 2015: LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc (quyết định số 861/QĐ-LĐLĐ ngày 30/12/2015)

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?