Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 148
Lượt truy cập trong tuần: 15857
Lượt truy cập trong tháng: 19145
Lượt truy cập trong năm: 1906269
Tổng số truy cập: 7245319

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Ngõ 134 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.5575704

Email: pyt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Trưởng phòng:

Phạm Hồng Diệp

 

Phó Trưởng phòng:

Đỗ Thị Vinh

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Phòng Y tế quận là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược học cổ truyền; thuốc phòng bệnh; chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế,...

1.2. Phòng Y tế quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân quận:

-  Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; Đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực  y tế trên địa bàn quận;

-  Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; kế hoạch hoá gia đình; vệ sinh an toàn thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, thiên tai, thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn quận...;

  2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, Kế hoạch, Đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn quận sau khi được phê duyệt;

2.3.  Giúp Uỷ ban nhân dân Quận thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND Thành phố;

2.4.  Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn quận;

2.5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh;

2.6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân quận;

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình  thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật: Chương trình Quân dân y kết hợp; Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ quận.

3. Thành tích đạt được:

Từ năm 2007 đến nay, phòng Y tế được khen thưởng:

- Khen thưởng tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Tiêu chảy nguy hiểm cấp Thành phố (Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội);

- Khen thưởng 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 (Quyết định số 312/QĐ-CAHN-PV28 ngày 25/12/2015 của Công an thành phố Hà Nội);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích tốt trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015 (Quyết định số 09/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân); Khen thưởng tập thể đã có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2016 (Quyết định số 688/QĐ-CTUBND ngày 10/03/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên giai đoạn (1999 - 2016) (Quyết định số 2919/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an quận và  ngành Y tế về  việc đảm bảo ANTT trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn quận Thanh Xuân (Quyết định số 4090/QĐ-CTUBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Hàng năm được UBND quận khen thưởng tập thể đạt danh hiệu“Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hàng năm đều được khen thưởng 01 cá nhân chiến sỹ thi đua cấp Quận, nhiều cá nhân được khen thưởng “Lao động tiên tiến” và đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Hàng năm đều được UBND quận khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CSSKBĐ nhân dân.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?