Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 885
Lượt truy cập trong tuần: 4128
Lượt truy cập trong tháng: 118320
Lượt truy cập trong năm: 1766459
Tổng số truy cập: 12392078

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Ngõ 134 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.5575704

Email: pyt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Trưởng phòng:

Phạm Hồng Diệp

 

Phó Trưởng phòng:

Đỗ Thị Vinh

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công về y tế trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về y tế sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trphục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế.

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. Thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận; tham mưu UBND quận công tác phòng, chống dịch bệnh.

10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi qun lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích đạt được:

Từ năm 2007 đến nay, phòng Y tế được khen thưởng:

- Khen thưởng tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Tiêu chảy nguy hiểm cấp Thành phố (Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội);

- Khen thưởng 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 (Quyết định số 312/QĐ-CAHN-PV28 ngày 25/12/2015 của Công an thành phố Hà Nội);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích tốt trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015 (Quyết định số 09/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân); Khen thưởng tập thể đã có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2016 (Quyết định số 688/QĐ-CTUBND ngày 10/03/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên giai đoạn (1999 - 2016) (Quyết định số 2919/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an quận và  ngành Y tế về  việc đảm bảo ANTT trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn quận Thanh Xuân (Quyết định số 4090/QĐ-CTUBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân);

- Hàng năm được UBND quận khen thưởng tập thể đạt danh hiệu“Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hàng năm đều được khen thưởng 01 cá nhân chiến sỹ thi đua cấp Quận, nhiều cá nhân được khen thưởng “Lao động tiên tiến” và đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Hàng năm đều được UBND quận khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CSSKBĐ nhân dân.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?