Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 839
Lượt truy cập trong tuần: 47654
Lượt truy cập trong tháng: 154051
Lượt truy cập trong năm: 940454
Tổng số truy cập: 11566073

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN UỶ

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8585634 - 0243.8585635

Email:btg_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

Trưởng ban:

Vương Thị Vân Khánh

Phó Trưởng ban:

Phạm Thị Thu Hường
    Ngô Mỹ Linh

1.Chức năng

- Ban Tuyên giáo Quận uỷ là cơ quan chuyên trách tham mưu của Quận uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, quản lý đội ngũ báo cáo viên Quận ủy.

- Là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Quận. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị tư tưởng - văn hoá văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng và những vấn đề mà phương tiện thông tin đại chúng đề cập liên quan đến Quận. Tổ chức các hoạt động tuyên giáo theo sự chỉ đạo của Quận uỷ và Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

2 Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trên địa bàn quận; tổ chức điều tra dư luận xã hội và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và các biện pháp giải quyết.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Qui định, Qui chế của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và các giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội; vận dụng thể chế hóa các qui định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Qui định, Qui chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Qui định, Qui chế của Trung ương, của Thành phố và của Quận trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Thành phố và Quận ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ phụ trách tuyên giáo cơ sở, MTTQ và các đoàn thể quận.

- Tổ chức và quản lý mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quận đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng do quận quản lý.

- Sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận; hướng dẫn công tác sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ các phường và lịch sử truyền thống các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận.

- Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2.3.Thẩm định, thẩm tra

Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của quận có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy.

2.4.Phối hợp

- Phối hợp với: Các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy đề xuất chủ trương, cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài và việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách tuyên giáo, phụ trách tuyên giáo, tuyên huấn của các cấp ủy trực thuộc Quận ủy; phối hợp với các cơ quan thuộc khối khoa giáo về triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo.

- Phối hợp với các cơ quan chức năngtham gia công tác xây dựng Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận và các cơ quan thuộc khối tuyên giáo.

3. Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Các Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Bình Lưu     - Từ 1997 - 2004

- Đ/c Lê Mai Trang            - Từ 2004 - 6/2013

- Đ/c Lê Trung Cường      - Từ 6/2013 - 01/2014

- Đ/c Phạm Đăng Quang  - Từ 02/2014 - 8/2020

- Đ/c Trần Thị Thu Hà       - Từ 9/2020 - 6/2021

* Các Phó trưởng ban

- Đ/c Lê Mai Trang           - Từ 2002-2003

- Đ/c Nguyễn Đình Thu     - Từ 2003-2004

- Đ/c Nguyễn Phương Hà  - Từ 2007-2008

- Đ/c Lưu Đình Lượng      - Từ 2008 - 9/2009; 12/2012 - 4/2015

- Đ/c Trần Thị Ngọc Vân   - Từ 12/2009 - Đến nay

- Đ/c Ngô Minh Hồng       - Từ 9/2015 - Đến nay

4. Cơ cấu tổ chức hiện nay

Ban Tuyên giáo Quận uỷ hiện nay có 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 03 chuyên viên.

5. Những thành tích nổi bật

- Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Năm 2008, 2009 “Hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyên giáo”.

- Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội: Năm 2009, 2011, 2016 “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

- Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội:

+ Năm 2008, 2013 “Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác”.

+ Năm 2009 “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB đường VĐ 3 nút giao Thanh Xuân”.

+ Năm 2010 “Đã có thành tích trong kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

- Danh hiệu "Tập thể Lao động Xuất sắc" năm 2015 của UBND Thành phố.

- Hằng năm đều đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động Tiên tiến” và nhiều giấy khen trên các lĩnh vực công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND quận Thanh Xuân.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?