Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 718
Lượt truy cập trong tuần: 49952
Lượt truy cập trong tháng: 286409
Lượt truy cập trong năm: 1915649
Tổng số truy cập: 9748810

                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Ngõ 116, Phố Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35585604
Email: pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn
Website: http://www.pgdthanhxuan.edu.vn
Trưởng phòng Phạm Gia Hữu
Phó Trưởng phòng Vũ Tuyết Lan
   
  Lê Thị Thu Hằng

 

1. Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ- CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định:

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật;

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về  giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn quận phù hợp với kế hoạch của Thành phố; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

b) Phê duyệt Đề án, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

5. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

6. Quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

8. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận theo quy định.

9. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân quận quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định.

10. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

11. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

* Từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2015 - 2016 liên tục được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

* Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”, Công đoàn đạt danh hiệu “ Vững mạnh xuất sắc”.

- Năm học 2009 - 2010: Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Năm học 2010 - 2011: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn thành tốt 12/13 chỉ tiêu công tác thi đua, trong đó có 3 chỉ tiêu xuất sắc; xếp thứ 7/29 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2011 - 2012: Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn thành tốt 13/13 chỉ tiêu công tác thi đua trong đó có 5 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 4/29 quận, huyện toàn Thành phố; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Quy chế 167 giữa Sở GD&ĐT và Công an Thành phố Hà Nội về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

- Năm học 2012 - 2013:  Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND Thành phố Hà Nội; Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt và xuất sắc 14 chỉ tiêu thi đua trong đó có 8 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 3/29 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2013-2014: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND Thành phố Hà Nội; Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt và xuất sắc 14 chỉ tiêu thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội trong đó có 11 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 2/30 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2014 - 2015: Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt 15/15 chỉ tiêu công tác thi đua trong đó có 13 chỉ tiêu đạt xuất sắc; Xếp thứ 1/30 quận, huyện toàn Thành phố; Giấy khen đạt giải Nhất trong tổ chức và giải Nhì phần trưng bày trong Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III; Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội về thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Năm học 2015 - 2016: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Sở GD&ĐT, Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường, CMHS và nhân dân trong quận; ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã từng bước vượt qua thử thách, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016; đạt 15 chỉ tiêu thi đua xuất sắc, 01 chỉ tiêu xếp loại tốt; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua"; năm thứ hai liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện toàn Thành phố.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện đầy trách nhiệm, hiệu quả “Đề án phát triển GD&ĐT quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020”; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về chuyên môn, nghiệp vụ, số giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp tăng cao; thực hiện thành công, có hiệu quả nhiều mô hình mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?