Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 708
Lượt truy cập trong tuần: 47749
Lượt truy cập trong tháng: 106518
Lượt truy cập trong năm: 1754657
Tổng số truy cập: 12380276

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Địa chỉ: Số 9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585876

Email: ubmttq_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chủ tịch:

Khổng Minh Thảo

 

Phó Chủ tịch:                                                                          

Dương Đức Khoa

   

Nguyễn Thị Thanh Loan

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân được thành lập theo Nghị định 74-CP ngày 22/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động tháng 01 năm 1997. Số lượng Uỷ viên Uỷ ban MTTQ gồm 55 vị, cơ quan thường trực Uỷ ban MTTQ.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính trị

- Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, giáo, giới trên địa bàn quận.

- Tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của địa phương thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 - Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng bộ. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp uỷ Đảng, Chính quyền và Nhân dân.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

- Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ quận, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

2. Những thành tích nổi bật

- Huân chương Lao động hạng nhì - năm 2002.

- Huân chương Lao động hạng ba - năm 2008.

- Năm 2000: Được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Năm 2001: Được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua thành phố.

- Năm 2002: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Năm 2003, 2004: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Năm 2005: Được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân; và hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xoá nhà dột nát cho người nghèo.

- Năm 2006: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển quận Thanh Xuân.

- Năm 2007: Được Bộ Lao động – Thương binh xã hội tặng bằng khen về thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2001-2006).

- Năm 2008: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 2009: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giải phóng mặt bằng tuyến đường VĐ3 và nút Giao Thanh Xuân.

- Năm 2010: Được Thành uỷ Hà Nội tặng bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn năm 2010.

- Năm 2011: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2004-2011.

- Năm 2012: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Năm 2013: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2014, 2015: Được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc.

Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt nam tặng bằng khen

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?