Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 874
Lượt truy cập trong tuần: 4119
Lượt truy cập trong tháng: 118311
Lượt truy cập trong năm: 1766450
Tổng số truy cập: 12392069

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35589430

Email: vks_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

 

Viện trưởng:

Nguyễn Khắc Đại

 

Viện phó:

Nguyễn Xuân Minh Hà

 

 

Trần Lương Tuấn

    Lưu Thị Vinh

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

1. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2. Thành tích nổi bật:

Năm 2015

- Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Năm 2016

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có thành tich xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp,tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

- Cờ thi đua dẫn đầu khối Ngành kiểm sát năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm 2017

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có thành tich xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp,tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

Năm 2018

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong việc lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020).

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018).

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tập thể lao động xuất sắc năm 2018.

Năm 2019

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có thành tich xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp,tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

- Giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tập thể lao động xuất sắc năm 2019.

- Giấy khen của Quận ủy Thanh Xuân về việc đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

- Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tập thể lao động xuất sắc 2 năm liên tục.

Năm 2020

- Bằng khen của Viện trưởng Tối cao, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Năm 2021

Giấy khen của Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

 

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?