LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tiêu đề
11. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
12. Công bố hoạt động bến thủy nội địa
13. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
14. Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
15. Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
16. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
17. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
18. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
19. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
20. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
21. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
23. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
24. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
25. Gia hạn hoạt động bến cảng, bến thủy nội địa
26. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
27. Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kiến thực pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
28. Đổi tên cảng, bến thủy nội đia, khu neo đậu
29. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
30. Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông
31. Dự học thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
32. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
33. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
34. Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu
35. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
36. Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
37. Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
7. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
8. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
9. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
10. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung