Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1206
Lượt truy cập trong tuần: 31378
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2468327
Tổng số truy cập: 10301488

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Địa chỉ: Ngã tư đường Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.66815686 – 024.35579901

Email: ttvhtttt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

                            Giám đốc: 

Phạm Thị Hương

                                   Phó Giám đốc: 

Phan Tiến Vượng

 

Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

 

1. Ví trí      

1.1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thanh Xuân (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận; trụ sở đặt tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

1.2 Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Thanh Xuân; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Chức năng

Trung tâm  có chức năng tổ chức phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở phường. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tại và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1 Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện khi được Chủ tịch UBND quận phê duyệt căn cứ trên chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;

3.2 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

3.3 Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh, truyền thanh; tổ chức, phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên tuyền, cổ động trên địa bàn quận;

3.4 Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng;

3.5 Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

3.6 Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

3.7 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi thành phố;

3.8 Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

3.9 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

3.10 Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?