Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 560
Lượt truy cập trong tuần: 24942
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2573316
Tổng số truy cập: 4727848

Mô hình chính quyền đô thị Mô hình chính quyền đô thị

Phê duyệt chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội đối với công chức lãnh đạo quản lý và các công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 10/08/2021 | 11:00  | Lượt xem: 58
Ngày 09/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3889/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị...

Quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 25/06/2021 | 04:30  | Lượt xem: 15
Ngày 21/6/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 20
Ngày 16/4/2021UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 147/UBND-VP về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị...

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14

Ngày đăng 05/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 13
Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và...

Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội : Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 22
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Bản đồ số

 

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?