Truy cập nội dung luôn
 
        

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 | Lượt xem: 126
1. Đăng ký kế hoạch sử dụng đất  Thông báo số 299/TB-UBND ngày 23/8/2023 của UBND quận Thanh Xuân về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thanh Xuân

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

 | Lượt xem: 3766
1. Công khai Kế hoạch sử dụng đất -  Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  năm 2022 quận Thanh Xuân -  Báo cáo thuyết...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

 | Lượt xem: 2588
1. Công khai Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân 2. Tài liệu lấy ý kiến Nhân dân và tiếp thu giải trình Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng...

Kế hoạch sử dụng đất 2014

 | Lượt xem: 445
Quy hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Download tại đây Công khai lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015: - Công khai lấy ý kiến danh mục...

Kế hoạch sử dụng đất 2015

 | Lượt xem: 433
Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2016 quận Thanh Xuân Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014-NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện...

Kế hoạch sử dụng đất 2016

 | Lượt xem: 386
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân : Quyết định số 1716 ngày 13/4/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh...

Kế hoạch sử dụng đất 2017

 | Lượt xem: 406
Thông báo về việc đăng ký, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân; danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn quận: Văn bản số 948/UBND-TN&MT ngày 03/7/2017 về việc...

Kế hoạch sử dụng đất 2018

 | Lượt xem: 425
Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân - Báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2018, quận...

Kế hoạch sử dụng đất 2019

 | Lượt xem: 730
Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Thanh Xuân: - Công văn 328/UBND-TN&MT ngày 19/3/2019 V/v công bố, công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất...

Kế hoạch sử dụng đất 2020

 | Lượt xem: 567
Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Thanh Xuân:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 | Lượt xem: 917
Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 Về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Thanh Xuân Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Quy...
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 177
Lượt truy cập trong tuần: 386
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1865546
Tổng số truy cập: 7204596

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?