Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1446
Lượt truy cập trong tuần: 60034
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1335317
Tổng số truy cập: 11960936

Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 16/04/2024 | 08:30  | Lượt xem: 233

Ngày 15/4/2024, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND quận, Chủ tịch UBND quận. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/02/2024 của UBND quận và kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng trên địa bàn quận. Đánh giá những nội dung chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định các vấn đề, nội dung cần chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kế hoạch nêu rõ, kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng xác định chỉ số CCHC của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường.

Nội dung kiểm tra gồm: a) Kiểm tra việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, thông báo, kết luận của UBND quận, Chủ tịch UBND quận; b) Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, trong đó tập trung kiểm tra các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC 2024 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra); c) Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ Quận giao tại Kế hoạch CCHC năm 2024; d) Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong xác định chỉ số CCHC của phòng, ban, đơn vị năm 2023 và qua các đợt kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ của quận.

Về hình thức kiểm tra: (1) Kiểm tra trực tiếp (Kiểm tra theo Kế hoạch, có báo trước; Kiểm tra đột xuất); (2) Kiểm tra thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; (3) Kiểm tra qua báo cáo.

Thời gian kiểm tra: Từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024.

Đối tượng kiểm tra: Đối tượng kiểm tra trực tiếp là một số phòng, ban, đơn vị, UBND phường.

UBND quận yêu cầu hoạt động kiểm tra phải bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực; có trọng tâm trọng điểm, tránh chồng chéo, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, tập trung xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách.

Ngoài ra, lựa chọn kiểm tra theo chuyên đề của các phòng chuyên môn theo lĩnh vực CCHC đối với UBND các phường; việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra CCHC của các cơ quan, đơn vị đối với công chức chuyên môn thuộc đơn vị...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?