Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1482
Lượt truy cập trong tuần: 29151
Lượt truy cập trong tháng: 1109
Lượt truy cập trong năm: 1185235
Tổng số truy cập: 1212735

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 20/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 15
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Ngày đăng 16/09/2020 | 09:30  | Lượt xem: 1081
Ngày 08/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Nghị định này thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018...

Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 16/09/2020 | 07:30  | Lượt xem: 245
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP (Nghị định 108) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 (Nghị định 37) của Chính phủ quy định tổ...

Quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 137
Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn...

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 06/09/2020 | 02:59  | Lượt xem: 40
Thông tư 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày đăng 06/09/2020 | 02:49  | Lượt xem: 27
Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề...

Hướng dẫn đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ngày đăng 06/09/2020 | 02:30  | Lượt xem: 42
Từ ngày 15/9, Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực.

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/09/2020 | 04:00  | Lượt xem: 85
Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/09/2020 | 03:00  | Lượt xem: 7
Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dung chung và...

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng 28/08/2020 | 03:00  | Lượt xem: 18
Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử có quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử, gồm:

Một số văn bản QLNN về lĩnh vực Thư viện

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:21  | Lượt xem: 54
1. Luật Thư viện số 46/2019/QH14. 2. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:11  | Lượt xem: 50
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Một số văn bản QLNN về lĩnh vực Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng 24/08/2020 | 11:10  | Lượt xem: 77
1. Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 2. Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/08/2020 | 08:00  | Lượt xem: 35
Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt...

Bộ Câu hỏi cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/08/2020 | 03:30  | Lượt xem: 64
Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 27/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ Câu hỏi cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi...

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/08/2020 | 03:00  | Lượt xem: 45
Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 22/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi...

Kế hoạch Tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Thanh Xuân

Ngày đăng 18/08/2020 | 02:30  | Lượt xem: 37
Văn bản số 166/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND quận Thanh Xuân về Kế hoạch Tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc gắn với việc bảo vệ môi...

Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Ngày đăng 18/08/2020 | 02:01  | Lượt xem: 46
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:30  | Lượt xem: 49
Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...

Một số văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày đăng 11/08/2020 | 02:18  | Lượt xem: 75
1. Luật Nhà ở 2014 Chi tiết văn bản xem tại đây . 2. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Chi tiết văn...

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:00  | Lượt xem: 531
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” do Thành phố Hà Nội tổ chức, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày...

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Ngày đăng 22/06/2020 | 08:30  | Lượt xem: 47
Trong những năm qua, tệ nạn ma tuý trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma tuý mới,...

Quận Thanh Xuân hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy"

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:30  | Lượt xem: 121
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày Toàn dân...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày đăng 07/02/2020 | 08:00  | Lượt xem: 71
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện...

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Thanh Xuân:

Ngày đăng 18/12/2019 | 06:10  | Lượt xem: 14
Công văn 1519/UBND-TNMT ngày 08/10/2019 về việc  lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Thanh Xuân Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Thanh...
Hiển thị 1 - 25 trong 56 kết quả.

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?