Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1153
Lượt truy cập trong tuần: 83484
Lượt truy cập trong tháng: 278882
Lượt truy cập trong năm: 278882
Tổng số truy cập: 2433414

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2021 | 02:10  | Lượt xem: 23
Ngày 19/01/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...

Các quy định mới về hộ kinh doanh theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 15/01/2021 | 01:51  | Lượt xem: 42
Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương

Ngày đăng 15/01/2021 | 08:29  | Lượt xem: 146
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

Quy định về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:36  | Lượt xem: 94
Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...

Quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 27/12/2020 | 03:09  | Lượt xem: 104
Ngày 27/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày...

Người dân sẽ được cung cấp thông tin quy hoạch trong vòng 15 ngày

Ngày đăng 27/12/2020 | 02:40  | Lượt xem: 147
Ngày 24/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5649/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy...

Một số điểm mới Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về đất đai áp dụng từ ngày 08/02/2021

Ngày đăng 27/12/2020 | 02:01  | Lượt xem: 141
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021

Ngày đăng 25/12/2020 | 09:52  | Lượt xem: 58
Từ ngày 01/01/2021, 11 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực; trong đó có Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020 quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, giữ nguyên Văn phòng...

Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-viễn thông

Ngày đăng 23/12/2020 | 10:27  | Lượt xem: 74
Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Quy định mới về điều kiện lao động và quan hệ lao động có hiệu lực từ ngày 01/02/2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 09:00  | Lượt xem: 57
Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Quy định mới của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Ngày đăng 18/12/2020 | 08:00  | Lượt xem: 69
Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài). Nghị định này có hiệu lực thi hành...

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế và chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Ngày đăng 15/12/2020 | 08:00  | Lượt xem: 71
Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và...

Hà Nội ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày đăng 11/12/2020 | 01:11  | Lượt xem: 141
Ngày 25/11/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư...

Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 07/12/2020 | 08:00  | Lượt xem: 13
Ngày 27/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2002/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Ngày đăng 05/11/2020 | 08:00  | Lượt xem: 440
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, công tác của ngành Tư pháp, tạo sức lan tỏa sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng...

Thông báo Bổ sung kết quả Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 11
Ban biên tập Cổng TTĐT quận đăng tải Thông báo Bổ sung kết quả Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố...

Thông báo Bổ sung kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/10/2020 | 07:30  | Lượt xem: 14
Ban Biên tập Cổng TTĐT quận đăng tải Bổ sung kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết quả cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/10/2020 | 09:00  | Lượt xem: 18
Ban biên tập Cổng TTĐT quận đăng tải Kết quả cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Ngày đăng 22/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 199
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Ngày đăng 22/10/2020 | 09:00  | Lượt xem: 168
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế...

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày đăng 16/10/2020 | 08:00  | Lượt xem: 135
Ngày 07/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp QLNN một số lĩnh vực hạ tầng, KT-XH ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố

Ngày đăng 06/10/2020 | 04:39  | Lượt xem: 59
Ngày 24/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên...

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 20/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 184
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Ngày đăng 16/09/2020 | 09:30  | Lượt xem: 1263
Ngày 08/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Nghị định này thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018...

Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 16/09/2020 | 07:30  | Lượt xem: 415
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP (Nghị định 108) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 (Nghị định 37) của Chính phủ quy định tổ...

Bản đồ sốBình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?