Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 297
Lượt truy cập trong tuần: 26204
Lượt truy cập trong tháng: 191706
Lượt truy cập trong năm: 191706
Tổng số truy cập: 5530756

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Quyết định công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày đăng 21/01/2022 | 04:00  | Lượt xem: 20
Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/01/2022 | 05:00  | Lượt xem: 17
Ngày 13/01/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Ngày đăng 04/01/2022 | 04:30  | Lượt xem: 5
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả,...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Ngày đăng 01/01/2022 | 11:00  | Lượt xem: 104
Ngày 28/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng 01/01/2022 | 10:00  | Lượt xem: 89
Ngày 28/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn...

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng 01/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 83
Ngày 30/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 148
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021.NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 01/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 28
Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy;...

Quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 01/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 125
Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 31/12/2021 | 03:00  | Lượt xem: 19
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi...

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê

Ngày đăng 15/11/2021 | 05:00  | Lượt xem: 75
Ngày 15/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày đăng 11/11/2021 | 05:00  | Lượt xem: 56
Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:26  | Lượt xem: 514
Ngày 06/9/2021, UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn số 205/HD-UBND về thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi...

Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/09/2021 | 04:00  | Lượt xem: 445
Ngày 07/9/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Ngày đăng 26/08/2021 | 10:00  | Lượt xem: 298
Ngày 25/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục...

Từ 15/8/2021, áp dụng quy định mới nhất về chỗ để xe nhà chung cư

Ngày đăng 17/08/2021 | 09:13  | Lượt xem: 93
Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây...

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng 12/08/2021 | 05:30  | Lượt xem: 107
Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2021/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quy định mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm

Ngày đăng 06/08/2021 | 09:00  | Lượt xem: 65
Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/08/2021 | 04:00  | Lượt xem: 297
Ngày 04/8/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:12  | Lượt xem: 223
Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

Từ 1/9, người dân có thể làm 'sổ đỏ' mà không cần giấy tờ chứng minh nhân thân

Ngày đăng 03/08/2021 | 10:19  | Lượt xem: 120
TPO - Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, trong đó có một số điểm mới khi làm sổ đỏ mà người dân cần chú ý.

Từ 01/8/2021, áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày đăng 02/08/2021 | 05:00  | Lượt xem: 148
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

Ngày đăng 20/07/2021 | 05:00  | Lượt xem: 194
Ngày 20/7/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham...

Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng 19/07/2021 | 01:34  | Lượt xem: 305
Ngày 15/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình...

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ngày đăng 19/07/2021 | 01:32  | Lượt xem: 282
Ngày 15/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?