Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 842
Lượt truy cập trong tuần: 59509
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1334792
Tổng số truy cập: 11960411

Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” năm 2024
Ngày đăng 02/04/2024 | 08:30  | Lượt xem: 170

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” năm 2024 trên địa bàn quận.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quận về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm và thực hiện Đề án 06/Chính phủ đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của bộ máy hành chính.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp” (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ). Việc triển khai phải có trọng tâm trọng điểm, theo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh các tiện ích khai thác dữ liệu dân cư nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tạo nền tảng phục vụ phát triển ứng dụng Công dân số.

Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) đảm bảo thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024 trong việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; áp dụng các kinh nghiệm, phương pháp tiên tiến để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách TTHC trong năm 2024, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, UBND các phường; tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện CCHC, mở rộng kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh năm 2024 trên địa bàn quận, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số”; tăng cường thiết lập các kênh truyền thông để các đơn vị thuộc quận và tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành Thành phố thông minh.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch còn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền từ quận đến cơ sở trong công tác tuyên truyền về cải cách TTHC trọng tâm năm 2024; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước về hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính (sau đây gọi là Bộ phận Một cửa) trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận; xác định việc triển khai Đề án 06/Chính phủ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử quận, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, các phường và qua mạng xã hội: Zalo, Facebook,... để thông tin kịp thời tới người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tiếp xúc với người dân, tổ chức thông qua các buổi toạ đàm, đối thoại giữa chính quyền - người dân...

Áp dụng phương thức truyền thông đa phương tiện, kết hợp thông tin, tuyên truyền truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng số góp phần mang lại hiệu quả cao, phù hợp với mọi đối tượng quần chúng trên địa bàn.

Ngoài ra, phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, cải cách TTHC trọng tâm; cải cách chế độ công vụ, công chức và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?