Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 129
Lượt truy cập trong tuần: 2508
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1867668
Tổng số truy cập: 7206718

Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp năm 2022
Ngày đăng 08/09/2022 | 17:00  | Lượt xem: 69

Ngày 08/9/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về xác định Chỉ số cải cách hành chính các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp năm 2022; giúp UBND quận phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Đánh giá xác định chỉ số CCHC là hệ thống các tiêu chí nhằm mục đích đo lường những thay đổi trong quá trình thực hiện công tác CCHC. Những nội dung chính của chỉ số CCHC gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Nhiệm vụ cụ thể gồm: Ban hành bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp năm 2022; triển khai văn bản hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghệp tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022; thành lập Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp năm 2022; tổng hợp; họp Hội đồng thẩm định trình UBND quận phê chuẩn, công bố kết quả chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp.

Phương pháp đánh giá như sau: Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo dõi, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại quyết định ban hành bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC năm 2022. Điểm tự đánh giá của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp sẽ được UBND quận xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

UBND quận yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo trung thực, chính xác, công bằng; phản ánh đúng kết quả công tác CCHC của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp. Kết quả đánh giá, xác định chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?