Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 102
Lượt truy cập trong tuần: 2708
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1867868
Tổng số truy cập: 7206918

Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính UBND 11 phường năm 2022
Ngày đăng 31/08/2022 | 17:08  | Lượt xem: 80

Ngày 31/8/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về xác định chỉ số cải cách hành chính UBND 11 phường năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của UBND 11 phường năm 2022; giúp UBND quận phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Quận sẽ tổ chức đánh giá những nội dung chính của chỉ số CCHC đối với UBND 11 phường, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ; quản lý tài chính; hiện đại hóa hành chính; tác động đến phát triển kinh tế xã hội.

Phương pháp đánh giá: UBND phường theo dõi, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của phường theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại quyết định ban hành khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND các phường năm 2022. Điểm tự đánh giá của UBND phường sẽ được UBND quận xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

UBND quận giao phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền về việc đánh giá xác định Chỉ số CCHC cấp phường năm 2022; tham mưu UBND quận ban hành quyết định bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC của UBND 11 phường năm 2022;... Cùng với đó, các đơn vị có liên quan phối hợp với phòng Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của UBND 11 phường đối với từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần tại bộ tiêu chí CCHC do UBND quận ban hành.

UBND quận giao UBND 11 phường xây dựng báo cáo và gửi tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số CCHC năm 2022 hoàn thành xong trước ngày 20/11/2022; đồng thời yêu cầu phải đảm bảo trung thực, chính xác, công bằng; phản ánh đúng kết quả công tác CCHC của các phường./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?