Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 921
Lượt truy cập trong tuần: 47858
Lượt truy cập trong tháng: 154255
Lượt truy cập trong năm: 940658
Tổng số truy cập: 11566277

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 31/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 221

Sắp xếp các đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước là một chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng của Trung ương nhằm bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2023-2025, trên phạm vi cả nước có tổng số 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, trong đó thành phố Hà Nội có 156 đơn vị. Quận Thanh Xuân cũng là địa phương có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp theo quy định.

Đối chiếu với các văn bản quy định có liên quan, qua rà soát, quận Thanh Xuân có 09/11 đơn vị hành chính cấp xã (09 phường có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn đơn vị hành chính tương ứng theo quy định) không đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 22/9/2022.

Nhằm thực hiện đúng chủ trương của Trung ương, Thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính, quận Thanh Xuân đã triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025. Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân, chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán,...

Theo Đề án, quận Thanh Xuân dự kiến nhập 04 phường thành 02 phường (giảm 02 phường), cụ thể:

Một là, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam (có diện tích tự nhiên là 0,31 km2, đạt 5,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 16.311 người, đạt 108,74% so với tiêu chuẩn) vào phường Thanh Xuân Bắc (có diện tích tự nhiên là 0,49 km2, đạt 8,91% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 23.642 người, đạt 157,61%  so với tiêu chuẩn). Kết quả sau sắp xếp, phường mới với diện tích tự nhiên 0,80 km2 (đạt 14,55% so với tiêu chuẩn). Quy mô dân số 39.953 người (đạt 266,35% so với tiêu chuẩn). Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là phường Thanh Xuân Bắc.

Hai là, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang (có diện tích tự nhiên là 0,23 km2, đạt 4,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.998 người, đạt 99,99% so với tiêu chuẩn) vào phường Hạ Đình (có diện tích tự nhiên là 0,70 km2, đạt 12,73% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 19.635 người, đạt 130,90% so với tiêu chuẩn). Kết quả sau sắp xếp, phường mới với diện tích tự nhiên 0,93 km2 (đạt 16,91% so với tiêu chuẩn). Quy mô dân số là 34.651 người (đạt 231,01 % so với tiêu chuẩn). Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là phường Hạ Đình.

Để cụ thể hóa Đề án theo quy định của pháp luật, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 26/3/2024 về tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025. Theo Kế hoạch, thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 04/4/2024.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án có liên quan của cấp phường, nếu có trên năm mươi phần trăm (50%) số cử tri trên địa bàn tán thành thì UBND phường báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ phường, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi kèm báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi UBND quận (qua phòng Nội vụ).

Tiếp đó, UBND quận báo cáo Quận ủy, trình Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp chuyên đề để thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án; hoàn thiện hồ sơ gửi UBND thành phố Hà Nội trước ngày 10/4/2024 để trình Hội đồng nhân dân Thành phố họp thông qua Đề án trước ngày 15/5/2024.

Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính đối với thành phố Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của Thành phố, UBND quận báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thống nhất theo quy định.

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp ĐVHC; chú trọng chỉ đạo phương án sắp xếp khoa học, hợp lý, có tính đến yếu tố dự báo trong giai đoạn tiếp theo; đặc biệt quan tâm bố trí, sắp xếp các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường một cách hợp lý, đảm bảo quyền lợi, đúng quy định.

Có thể nói, việc sắp xếp đơn vị hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội và Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, nhất là trong bối cảnh Trung ương, Thành phố đang đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Các phường sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên và quy mô dân số phù hợp, từ đó có điều kiện thuận lợi, nguồn lực hiệu quả cho quá trình phát triển,... nhằm xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững, từng bước hiện đại./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?