Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 651
Lượt truy cập trong tuần: 21118
Lượt truy cập trong tháng: 205470
Lượt truy cập trong năm: 1234528
Tổng số truy cập: 11860147

HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Công tác duyệt và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các phường Nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 22/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 260

Trong thời gian qua, tiếp thu tinh thần của Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”, các văn bản của Trung ương, Thành phố và đặc biệt là của Quận ủy Thanh Xuân với Thông tri số 09-TT/QU, ngày 03/8/2023 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã nghiêm túc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường thực hiện và đạt được một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam từ đó tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Với mục đích đó, công tác tuyên truyền đã được các phường quan tâm, triển khai đúng tiến độ, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với thời lượng tuyên truyền được nâng lên và bằng nhiều hình thức như: trên fanpage, zalo, tuyên truyền trực quan bằng video clip, pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại các điểm trung tâm, các trục đường, tuyến phố chính, chạy chữ trên màn hình Led tại trụ sở phường; tổ chức triển lãm Pano hình ảnh hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua tại khu vực diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam phường; Phối hợp với các tổ chức thành viên, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của phường, nhất là dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/2023 và thời điểm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các phường, từ đó huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

 

Ông Khổng Minh Thảo – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng đoàn công tác duyệt Đại hội tại phường Phương Liệt

Hai là, việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các phường, nhiệm kỳ 2024 – 2029 là dịp để Ủy ban Mặt trận phường, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, hầu hết MTTQ các phường đã xây dựng các nội dung thi đua cụ thể, phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên, qua đó thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Các nội dung thi đua chào mừng Đại hội MTTQ cơ sở đều được gắn với các phong trào thi đua quận và cơ sở phát động; nhất là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ “Quỹ vì Biển, Đảo Việt Nam”, vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.v.v. Nhiều phường đã gắn nội dung thi đua với tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, gắn với hoạt động cụ thể như: xây sửa nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo...; đặc biệt 11/11 phường đã xây dựng mới được 99 mô hình, điển hình tiêu biểu, 180 tổ tự quản được thực hiện ở 180 khu dân cư, tổ dân phố trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” .

Ba là, quá trình tiến tới Đại hội là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng trẻ hoá, đảm bảo đúng đủ 4 nhóm cơ cấu, thành phần và tỷ lệ người ngoài Đảng đảm bảo không thấp hơn nhiệm kỳ trước, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã bám vào tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong tình hình mới, bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Nhận thức rõ quan điểm đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với cấp uỷ cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực MTTQ Việt Nam các phường quan tâm làm tốt công tác củng cố, kiện toàn Ban Thường trực, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư; tổ chức hiệp thương giới thiệu người tham gia Uỷ ban MTTQ phường khoá mới đúng phương châm dân chủ, chặt chẽ từ các khu dân cư và các tổ chức thành viên, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

 

Ông Khổng Minh Thảo – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Bắc

Sau 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, từ tháng 08/2023 đến tháng 01/2024, 11/11 phường đã tổ chức thực hiện tốt, có chất lượng tất cả các nội dung tiến tới Đại hội, dự kiến đến ngày 17/4/2024 toàn bộ các phường tổ chức xong Đại hội, sẽ hiệp thương cử ra 416 vị Ủy viên Ủy ban; tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới các phường sẽ hiệp thương cử ra 55 vị Ủy viên Thường trực; 11/11 vị Chủ tịch MTTQ phường khóa mới đều là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy (Trong đó có: 3 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; 8 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy).

Có thể nói quá trình tiến tới Đại hội và tổ chức Đại hội MTTQ các phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng. Công tác chỉ đạo sát sao, cụ thể, trực tiếp của Thường trực Quận uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cấp uỷ cơ sở cùng với sự chủ động, tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, sự phối hợp tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận, sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là những nhân tố quan trọng sẽ đem đến thành công tốt đẹp của Đại hội MTTQ các phường.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?