Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 379
Lượt truy cập trong tuần: 21501
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1047130
Tổng số truy cập: 8880291

HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh quận tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 25/05/2023 | 08:30  | Lượt xem: 50

Sáng ngày 24/5/2023, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành hội; đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở và các tập, thể cá nhân điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đ/c Đoàn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch quận hội trình bày Báo cáo sơ kết

Thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB quận, đồng chí Đoàn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch Quận hội trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; báo cáo đánh giá rõ: 2 năm qua Hội đã tập trung thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và của Hội cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm nghiêm túc sâu rộng trong toàn Hội, làm cho các tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, mỗi tổ chức Hội và từng cán bộ, hội viên gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả cụ thể: Đã xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đời sống vật chất tinh thần của hội viên được nâng lên; công tác phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể được đẩy mạnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để Hội CCB quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả bình xét hàng năm: 100% tổ chức Hội và cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng kiên định, không có hội viên vi phạm quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% Hội cơ sở hoàn tốt nhiệm vụ; 100% hội viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% tổ chức Hội và hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,2% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Quận hội 02 năm liên tục hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Quận hội đã khen thưởng 82 tập thể, 194 cá nhân điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội CCB quận được Trung ương Hội và UBND thành phố Hà Nội tặng 02 Bằng khen năm 2021, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 và được các cấp tặng nhiều Bằng, Giấy khen.

Đ/c Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội CCB quận trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Hội CCB quận phát huy kết quả đạt dược, khắc phục những hạn chế, khó khăn; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và xây dựng được nhiều gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác.

Đ/c Đoàn Đình Lục - Chủ tịch quận hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và kết luận hội nghị đồng chí Đoàn Đình Lục - Chủ tịch Quận hội nhấn mạnh thời gian tới các tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trong toàn Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về mục đích, yêu cầu nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tâp và làm theo Bác là việc làm thường xuyên và là nội dung phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tổ chức Hội và của mọi cán bộ, hội viên.

- Ban Chấp hành Quận hội và các Hội cơ sở chủ động nắm chắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của Hội. Tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, sâu rộng, cụ thể đến từng chi hội, phân hội và từng cán bộ, hội viên để thực hiện.

- Các cấp Hội tiếp tục đổi mới việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời thực hiện tốt Chương trình số 02-CTr/QU ngày 30/10/2020 của Quận ủy về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh giai đoạn 2020 - 2025”; xây dựng Hội CCB quận thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, niềm tin yêu của Nhân dân.

- Gắn phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, hội viên luôn phát huy và giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; gương mẫu trong học tập và làm theo Bác; gương mẫu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Duy trì nền nếp chế độ kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; biểu dương khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến; đưa việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả thiết thực, chống bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,

Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Hội Cựu chiến binh quận

 

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?