Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 583
Lượt truy cập trong tuần: 38592
Lượt truy cập trong tháng: 214085
Lượt truy cập trong năm: 450035
Tổng số truy cập: 11075654

HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Kỳ 1: MTTQ quận Thanh Xuân thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày đăng 29/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 161

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tư liệu

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 10/9/1955 như sau: "Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân là vô địch.

Mặt trận Việt Minh đã giúp cách mạng tháng Tám thành công.

Mặt trận Thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi.

Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh".

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận ngày 08/01/1962, Người chỉ rõ: "Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Cán bộ và Đảng viên ta cần nắm vững và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề Mặt trận Dân tộc thống nhất. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam".

Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân được thành lập theo Quyết định số 09 ngày 10/01/1997 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội. Trải qua 5 kỳ Đại hội, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, được sự hướng dẫn, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của HĐND - UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ quận; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã không ngừng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; phát huy tốt vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm đã góp phần quan trọng vào thành tích chung trong suốt hơn 25 năm xây dựng và phát triển của quận Thanh Xuân.

Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Thực hiện tang văn minh, tiến bộ”,  đều đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được tăng cường; các hoạt động cứu trợ, nhân đạo và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” luôn nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong quận; từ khi Trung ương phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến nay, MTTQ quận, phường đã vận động được hơn 40 tỷ đồng; kịp thời trợ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, tặng hàng nghìn xuất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, xây mới hàng trăm nhà Đại đoàn kết với số tiền hàng chục tỷ đồng; trong hơn 10 năm, MTTQ quận, phường đã vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt hơn 20 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây nguyên bị bão lũ và đồng bằng Sông cửu long bị xâm nhập mặn hơn 13 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 600 triệu; trong cuộc chiến “Chống giặc COVID-19”, MTTQ quận, phường đã tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19” và đã tiếp nhận 16 tỷ 703 triệu đồng, 1.123 suất quà (mỗi suất giá trị từ 200 - 300 ngàn đồng), 121 tấn gạo, 20 tấn rau củ quả, 200 thùng mỳ tôm, 17.500 quả trứng, 25.500 khẩu trang y tế, 300 bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch, tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn Quận.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, những năm qua, MTTQ quận, phường đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, đặc biệt là sau khi Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 có hiệu lực: Thông qua giám sát, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân; thông qua phản biện xã hội, vừa mang tính phản ánh, vừa góp phần tích cực trong việc ban hành các quyết sách của chính quyền quận, phường có tính khả thi, sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn; thông qua góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, MTTQ quận và cơ sở luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách, GPMB, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, quản lý TTĐT và VSMT, vệ sinh ATTP; PCCC… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Với những thành tích đạt được trong hơn 25 năm qua, MTTQ quận Thanh Xuân liên tục là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của MTTQ thành phố Hà Nội, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002) và hạng Nhì (năm 2008).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?