Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhThống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 657
Lượt truy cập trong tuần: 21274
Lượt truy cập trong tháng: 205626
Lượt truy cập trong năm: 1234684
Tổng số truy cập: 11860303

TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024
Ngày đăng 28/02/2024 | 16:38  | Lượt xem: 649

Chiều ngày 28/02/2024, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Đại biểu thành phố có đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Mai Anh - Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Thành ủy. Đại biểu quận có đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận, các Hội quần chúng quận, Trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và trưởng khối vận 11 phường, đại diện Tổ dân vận ở khu dân cư, Tổ dân phố trên địa bàn các phường.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thu Trang - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Quận năm 2024 trên các lĩnh vực như: Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo quận và việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND, Công an, BCH Quân sự quận trên cơ sở quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 2387-QĐ/TU ngày 24/01/2022 của Thành ủy; Quyết định số 1266-QĐ/QU, ngày 16/3/2022 của Quận ủy Thanh Xuân về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Thanh Xuân”; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/102021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; Đề án số 07-ĐA/QU, ngày 28/9/2021 “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị”…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân
phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

Nội dung quan trọng của Hội nghị là việc phát động trong toàn hệ thống chính trị quận và cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận. Các đơn vị căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở năm 2024.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Dân vận quận Thanh Xuân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Dân vận quận Thanh Xuân thời gian qua, nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu đúng, thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả..; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ  cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai
phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; xã hội. Việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Đồng thời, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong năm 2024 công tác dân vận của Đảng bộ Quận cần tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trước hết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030....

Ban Dân vận Quận ủy

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?