Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 654
Lượt truy cập trong tuần: 38098
Lượt truy cập trong tháng: 213591
Lượt truy cập trong năm: 449541
Tổng số truy cập: 11075160

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân tăng cường thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024
Ngày đăng 07/02/2024 | 16:58  | Lượt xem: 208

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 04/UBND-VH&TT về thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND 11 phường quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong việc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của di tích, của lễ hội; giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng các hình thức truyền thông như: Quảng bá, giới thiệu về di tích, lễ hội trên các website, nền tảng mạng xã hội, các phần mềm tiện ích... để người dân, du khách dễ tiếp cận, thực hiện.

Kiểm tra công tác quản lý và hướng dẫn PCCC&CNCH cho người trụ trì, trông coi tại di tích

UBND quận đề nghị các cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động lễ hội đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng quy định, các hoạt động lễ hội diễn ra đảm bảo trang trọng, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Quản lý tốt tiền công đức theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Quán triệt, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố và quận về quản lý, tổ chức lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?