Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 774
Lượt truy cập trong tuần: 47565
Lượt truy cập trong tháng: 153962
Lượt truy cập trong năm: 940365
Tổng số truy cập: 11565984

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân, giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 10/04/2024 | 17:00  | Lượt xem: 138
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận giai đoạn 2023-2025

Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 09/04/2024 | 10:10  | Lượt xem: 162
Ngày 08/4/2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025.

Quận Thanh Xuân hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:11  | Lượt xem: 282
Với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, đến ngày hết 31/3/2024, 04/04 phường trên địa bàn quận Thanh...

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 31/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 221
Sắp xếp các đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước là một chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng của Trung ương nhằm bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị...

Kết luận 48/KL-TW: Tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 30/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 137
Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị vừa có Kết luận 48/KL-TW năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 29/03/2024 | 04:32  | Lượt xem: 155
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29/3/2024 về thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ngày đăng 29/03/2024 | 03:00  | Lượt xem: 128
Ngày 24/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Nhiệm vụ, giải pháp đối với chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng 29/03/2024 | 08:54  | Lượt xem: 204
Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục...

Không thu phí, lệ phí đối với trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà

Ngày đăng 28/03/2024 | 05:58  | Lượt xem: 223
Ngày 13/3/2023, Sở Tài chính Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1214/STC-QLG về các khoản phí, lệ phí phát sinh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới hành chính.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân, giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 27/03/2024 | 06:35  | Lượt xem: 2857
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận, giai đoạn 2023-2025.

Sáp nhập 04 phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình, Kim Giang là cần thiết, khách quan

Ngày đăng 27/03/2024 | 06:08  | Lượt xem: 395
Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn...

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các ĐVHC cấp phường

Ngày đăng 26/03/2024 | 05:00  | Lượt xem: 129
Chiều ngày 26/3/2024, Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC quận Thanh Xuân cũng tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các ĐVHC cấp phường theo quy định. Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch...

Quận Thanh Xuân quán triệt, triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 26/03/2024 | 03:00  | Lượt xem: 211
Chiều ngày 26/3/2024, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Bùi Huyền...

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 quận Thanh Xuân

Ngày đăng 26/03/2024 | 09:00  | Lượt xem: 190
Ngày 26/3/2024, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 quận Thanh Xuân.

Quận Thanh Xuân công khai, dân chủ, tạo đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 26/03/2024 | 07:40  | Lượt xem: 183
Quận Thanh Xuân đang tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn...

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 23/03/2024 | 08:30  | Lượt xem: 169
Sở Nội vụ Hà Nội vừa có Văn bản số 866/SNV-XDCQ về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Ngày đăng 21/03/2024 | 11:00  | Lượt xem: 220
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Hướng dẫn trình tự lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 21/03/2024 | 10:30  | Lượt xem: 489
Mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 665/HD-SNV về Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 21/03/2024 | 08:30  | Lượt xem: 178
Ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Thanh Xuân

Ngày đăng 18/03/2024 | 05:22  | Lượt xem: 204
HĐND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-HĐND về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND quận về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.
Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?